Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu muộn
04/08/2022 09:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức làm việc trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

Viên chức trình độ cao một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù có thể nghỉ hưu muộn hơn. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với: Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư; Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II; Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần; Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nghị định này quy định chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như sau:

- Được xác định là viên chức nằm số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp.

- Được hưởng lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc, viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong thời gian nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ được làm nhiệm vụ chuyên môn, không được giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp lãnh đạo.

Trường hợp viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Về trình tự, thủ tục xem xét, kéo dài thời gian công tác:

Hàng năm, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác;

Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 06 tháng;

Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác và chủ trương, nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập để xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian công tác, thời gian được kéo dài đối với từng trường hợp viên chức;

Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

 PV

  • Số người online: 2069
  • Số lượt truy cập: 55862202
Chung nhan Tin Nhiem Mang