200 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc
30/08/2022 14:25:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trong tháng 8-2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND các huyện Chiêm Hoá, Sơn Dương, Na Hang, Lâm Bình tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 200 cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

 Lớp bồi dưỡng kiến thức về dân tộc tại huyện Lâm Bình.

Mỗi lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập 4 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng – an ninh; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, nâng cao kiến thức dân tộc, văn hóa; trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ năng khi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1253
  • Số lượt truy cập: 55863597
Chung nhan Tin Nhiem Mang