Phụ nữ Tuyên Quang tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa
21/09/2022 09:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa do con người thải ra trên phạm vi toàn cầu phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất[1]. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta.

Mô hình xây dựng công trình bằng "gạch sinh thái" và tận dụng các vật tái sử dụng để chỉnh trang khuôn viên của hội viên phụ nữ thành phố Tuyên Quang (Nguồn: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)

Với mục tiêu: “Toàn xã hội chung tay thực hiện có hiệu quả thu gom rác thải trong cộng đồng, các khu dân cư, chống rác thải nhựa, tham gia xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường”, trong những năm qua, ở Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Đề án tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên hội phụ nữ thu gom, xử lý, phân loại rác thải. Phong trào thi đua “Năm không, ba sạch” cũng được phát triển rộng rãi, từ đó công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa được các cấp hội quan tâm chỉ đạo sát sao và đã đạt được những kết quả tích cực.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, các cấp hội phụ nữ đã thành lập được khoảng 150 nhóm, câu lạc bộ, mô hình phòng chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. Với nhiều cách làm sáng tạo, chị em phụ nữ đã thu gom được nhiều rác thải nhựa, đặc biệt là loại rác thải nhựa dùng một lần, từ đó tái sử dụng thành những mô hình như chậu hoa, chậu cây cảnh, công trình vui chơi, giải trí xây dựng bằng “gạch sinh thái” tại khuôn viên các thiết chế văn hoá và trường mầm non...

Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc tham gia bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tăng cường công tác tuyên  truyền  phổ  biến, giáo  dục  chính  sách,  pháp  luật  về  Bảo  vệ  môi trường cho cán bộ, hội viên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ môi trường và trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ. Một số tổ chức hội phụ nữ đã tổ chức thực hiện tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa thông qua hình thức thi tìm hiểu. Các câu hỏi và đáp án có sẵn để lựa chọn giúp cho đông đảo những người tham dự hội thi cùng hiểu biết thêm về Luật Bảo vệ môi trường và vì sao phải chống rác thải nhựa.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; từ năm 2021 không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích dưới 1.000ml, ống hút nhựa, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn dùng chung, các vật dụng chứa đựng nhiều lần, vật dụng dễ phân huỷ, thân thiện với môi trường.

Đến nay, Hội phụ nữ tỉnh đã xây dựng Đề án Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các tuyến bài nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và Nhân dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các biện pháp tái chế, tái sử dụng, giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông. Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp phòng chống rác thải nhựa, xây dựng các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư về thực hiện thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, từng bước giảm thiểu và tiến tới không dùng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo tuyenquang.dcs.vn

[1]: Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

  • Số người online: 738
  • Số lượt truy cập: 31224420
  • Số lượt truy cập tuần: 39093
  • Số lượt truy cập tháng: 93038