Bảo đảm Quy hoạch tỉnh chuẩn chỉnh cả về tính tổng thể và chi tiết
21/09/2022 15:16:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 21-9, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã họp đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung công việc trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị tư vấn.

 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Hoà

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Đây là cuộc họp quan trọng nhằm đánh giá những kết quả tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Hội đồng thẩm định Quốc gia và của HĐND tỉnh. Trên cơ sở kết luận của Hội đồng thẩm định Quốc gia, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa.

Trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính thức quy hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp những ý kiến, chịu trách nhiệm về nội dung quy hoạch của ngành, địa phương. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện quy hoạch một cách tốt nhất, hoàn thiện nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Hoà

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng với 26 phương án phát triển ngành, lĩnh vực và 7 phương án phát triển lãnh thổ. Đến nay, dự thảo quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của 17 bộ, cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố hoàn thiện các nội dung về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đối với đất phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp, đất đô thị, đất phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, dự thảo quy hoạch cũng đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như bổ sung luận cứ về phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; định hướng phát triển nhà ở; phương án quy hoạch công trình phòng cháy chữa cháy...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm các mục tiêu, nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch;  các phương án tổ chức các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; phát triển đô thị và hạ tầng đô thị; bảo vệ môi trường; giải pháp về nguồn lực trong phát triển quy hoạch của tỉnh; vấn đề phân kỳ sử dụng đất, hạn ngạch đất công nghiệp...

Đại diện Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu. Ảnh: Việt Hoà

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư- đơn vị đầu mối đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quy hoạch cơ bản bám sát các quy định của Chính phủ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên, đơn vị tư vấn bổ sung vào dự thảo; bảo đảm Quy hoạch tỉnh chuẩn chỉnh cả về tính tổng thể và chi tiết. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung cao độ, khẩn trương rà soát bổ sung các nội dung hoàn thiện dự thảo quy hoạch sớm trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 632
  • Số lượt truy cập: 50612566
  • Số lượt truy cập tuần: 133908
  • Số lượt truy cập tháng: 255381