Quyết định Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
27/09/2022 16:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 657
  • Số lượt truy cập: 50326245
  • Số lượt truy cập tuần: 98990
  • Số lượt truy cập tháng: 1165408