Dừng tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc -Tuyên Quang năm 2022
14/12/2022 10:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 13/12, Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc -Tuyên Quang năm 2022 đã ra thông báo số 03/TB-BTC về việc dừng tổ chức Hội chợ.

Trước đó, ngày 01/12/2022, Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc - Tuyên Quang năm 2022 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTC về việc tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc - Tuyên Quang năm 2022, theo đó Hội chợ diễn ra từ ngày 22/12/2022 đến ngày 28/12/2022 tại Quảng trường thành phố Tuyên Quang, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, do thời gian tổ chức Hội chợ vào dịp cuối năm, trùng với một số hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ của các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước nên công tác vận động các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Hội chợ gặp khó khăn, đến nay theo đăng ký có rất ít các địa phương, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ, do vậy không đảm bảo quy mô và yêu cầu của Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia đã phê duyệt. Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương đã chấp thuận điều chỉnh, chấm dứt đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2022, trong đó có nội dung tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc - Tuyên Quang năm 2022. Do vậy, Ban Tổ chức Hội chợ quyết định dừng tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Đông Bắc - Tuyên Quang năm 2022.

PV

  • Số người online: 1459
  • Số lượt truy cập: 47856130
  • Số lượt truy cập tuần: 51113
  • Số lượt truy cập tháng: 90316