Nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành 16 mục tiêu cụ thể trong năm 2023
06/01/2023 20:30:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều ngày 6-1, BCH Đảng bộ huyện Na Hang, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ XII (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, Huyện ủy đã lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao 16/16 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện; hoạt động của MTTQ các đoàn thể có nhiều đổi mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2023, Huyện ủy đề ra 16 chỉ tiêu cụ thể. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo đạo Đảng bộ, nhân dân tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" gắn với phát triển kinh tế hợp tác xã.

Huyện chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là thực hiện Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn, xây dựng, phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV; xây dựng trung tâm xã Yên Hoa, xã Đà Vị theo tiêu chí đô thị loại V. Huyện ủy cũng tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 693
  • Số lượt truy cập: 50325887
  • Số lượt truy cập tuần: 98634
  • Số lượt truy cập tháng: 1165055