Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
10/01/2023 08:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 9/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Kho bạc năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Bí thư đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo, lãnh đạo văn phòng và các phòng thuộc KBNN Tuyên Quang; Giám đốc, Kế toán trưởng KBNN các huyện cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan KBNN tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2022, KBNN Tuyên Quang đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự điều hành của KBNN về những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách trên địa bàn. Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước là 2.768 tỷ đồng, đạt 99,4% dự toán được HĐND tỉnh giao năm 2022 và cao hơn so với cùng kỳ năm trước 12%. Tổng chi NSNN đến 31/12/2022 đạt 10.821,3 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 6920,6 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán được giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.900,7 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch năm. Trong công tác kiểm soát chi, KBNN Tuyên Quang đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm các khoản chi tiêu thường xuyên, chi đầu tư công bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Qua công tác kiểm soát chi đã từ chối thanh toán 41.568 khoản chi với tổng số tiền là 3.817 tỷ đồng.  

KBNN Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, hoàn thành báo cáo tài chính nhà nước năm 2021 được HĐND thông qua tại kỳ họp tháng 12/2022; Quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động KBNN bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, triển khai thành công ứng dụng ĐTKB-GD, Thanh toán  Liên ngân hàng tập trung; Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, quản lý biên chế, lao động. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, quản lý tài chính nội bộ, công tác tuyên truyền và các hoạt động khác tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho KBNN Sơn Dương

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, KBNN Tuyên Quang đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: Phối hợp tốt với cơ quan Thuế, Hải quan, các Ngân hàng Thương mại để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN. Triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đúng quy trình, thời gian quy định; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, đúng Luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán, an toàn kho quỹ. Chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, thanh toán; lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định, nhất là trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vận hành và khai thác có hiệu quả các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ KBNN và quản lý nội bộ; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo mật an toàn hệ thống thông tin trong giao dịch, nhất là hệ thống thanh toán điện tử kho bạc. Thực hiện nghiêm các quy định về an ninh, an toàn tiền, tài sản Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ công chức gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức đánh giá, xếp loại công chức và bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Bí thư đảng ủy, Giám đốc KBNN Tuyên Quang đã làm rõ thêm nguyên nhân của hạn chế; đặc biệt là những tồn tại sau công tác kiểm tra nội bộ; những tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của CBCC và các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh. Qua đó phân tích nguyên nhân, nêu cao vai trò trách nhiệm, đưa ra giải pháp và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. 

Tại Hội nghị đã có 5 ý kiến tham luận của các phòng chuyên môn và KBNN các huyện nhằm làm rõ kết quả đạt được công tác Kho bạc năm 2022, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng năm 2021, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc KBNN, trao thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác năm 2021; công bố các Quyết định khen thưởng của Giám đốc KBNN Tuyên Quang đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Kho bạc năm 2022, đồng thời tổ chức phát động và ký giao ước thi đua năm 2023./.

Tin, ảnh: Đức Vĩnh

  • Số người online: 2232
  • Số lượt truy cập: 37641467
  • Số lượt truy cập tuần: 1042
  • Số lượt truy cập tháng: 268734