Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân Hàm Yên ký kết quy chế phối hợp
17/02/2023 08:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hàm Yên vừa tổ chức lễ ký “Quy chế phối hợp trong việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án, gửi quyết định thi hành án hình sự” trên địa bàn.

Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế gồm 4 chương, 10 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc phối hợp; những quy định phối hợp giao, gửi bản án, quyết định, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định, gửi quyết định thi hành án hình sự; quan hệ phối hợp giữa Viện KSND - TAND huyện và quy định về tổ chức thực hiện Quy chế.

Việc ký kết trên đã thể hiện trách nhiệm và bảo đảm việc phối hợp giữa hai ngành (Kiểm sát - Toà án) trong thi hành án hình sự được kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của ngành được thông suốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1561
  • Số lượt truy cập: 47678094
  • Số lượt truy cập tuần: 150827
  • Số lượt truy cập tháng: 1317074