Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3-2023
09/03/2023 16:35:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 9-3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3-2023 bằng hình thức trực tuyến, với hơn 74.000 đại biểu tham dự trên 2.185 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023 tại điểm cầu Tuyên Quang.

Tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan, ban ngành tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thông tin các chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề: “Những kết quả nổi bật công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây và định hướng thời gian tới”.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở căn cứ thông tin, tài liệu các báo cáo viên cung cấp tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Bên cạnh những nội dung trên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong trong thời gian tới, các Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, trong đó nhấn mạnh, trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nêu bật phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Nghị định số 07 của Chính phủ, ngày 3-3-2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98, ngày 8-11-2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Đề cương về Văn hóa Việt Nam năm 1943; tuyên truyền hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 3.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 2606
  • Số lượt truy cập: 56169216
Chung nhan Tin Nhiem Mang