Tọa đàm về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ
11/03/2023 15:23:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tọa đàm "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Tọa đàm được truyền hình trực tuyến đến 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì tọa đàm.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày chuyên đề "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", gồm các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ nữ; văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cán bộ nữ; tình hình chung về công tác cán bộ nữ thời gian qua; kinh nghiệm về công tác cán bộ nữ ở một số nước trên thế giới và một số vấn đề cần quan tâm về công tác này.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phát huy cao độ vai trò, tiềm năng to lớn và không ngừng nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Việc xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Quan điểm này được thể hiện sâu sắc, xuyên suốt trong các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách, pháp luật để cụ thể hóa nhằm tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tuy nhiên, căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng, tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. Còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; có những địa phương chưa có nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%....

Đồng chí chúc mừng tỉnh Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ cấp ủy viên nữ cao nhất (đạt 29,2%), trong top 35 tỉnh, thành phố...

Tại toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chủ yếu chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Đồng thời, đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh cần chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật và chính sách gây bất bình đẳng đối với phụ nữ trong các lĩnh vực; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị cần bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch theo đúng tỉ lệ nữ đã được quy định...

PV

  • Số người online: 1293
  • Số lượt truy cập: 55864471
Chung nhan Tin Nhiem Mang