630 đại biểu dân tộc thiểu số được phổ biến chính sách, pháp luật
30/03/2023 13:55:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 20 đến 29-3, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù.

Các đại biểu dự hội nghị tại xã Tân Thanh (Sơn Dương).

Tham dự có 630 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, đại diện ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể thôn, bản; người dân tộc thiểu số của các địa phương. Các đại biểu được phổ biến chính sách dân tộc thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, tín dụng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Trọng tâm là Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 với những kiến thức cơ bản gồm: Đối tượng áp dụng, nguyên tắc cho vay vốn hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề và đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 2441
  • Số lượt truy cập: 56187278
Chung nhan Tin Nhiem Mang