Hàm Yên tổng kết sản xuất vụ cam và đánh giá kết quả thực hiện chương trình OCOP
19/04/2023 16:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 19-4, UBND huyện Hàm Yên tổng kết sản xuất, tiêu thụ cam quả vụ năm 2022-2023; kết quả thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Năm 2022, tổng diện tích cam trên địa bàn huyện Hàm Yên trên 6.200 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch gần 5.700 ha. Sản lượng tiêu thụ đạt trên 74.000 tấn quả. Trong đó, tiêu thụ ở các tỉnh miền Bắc 72.500 tấn; các tỉnh miền Trung, miền Nam 700 tấn; tiêu thụ trong tỉnh trên 800 tấn, giá bán trung bình từ 7.000 - 11.000 đồng/kg.

Thực hiện Chương trình OCOP năm 2022, huyện Hàm Yên đã được công nhận 21 sản phẩm OCOP. Trong đó có 2 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 19 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Năm 2023, huyện tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng đối với 21 sản phẩm đã được chứng nhận OCOP; thực hiện đánh giá, phân hạng 13 sản phẩm OCOP; đánh giá, phân hạng lại 5 sản phẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm cam, liên kết sản xuất tiêu thụ cam, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay; phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cũng như những kiến nghị về công tác phối hợp, vận động tuyên truyền, nguồn kinh phí để thực hiện phát triển sản phẩm OCOP.

UBND huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ trồng cam sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ; cấp mã số vùng trồng cam; tiếp tục mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Huyện yêu cầu các ngành chức năng, các xã, thị trấn chủ động tham mưu, chuẩn bị các thủ tục, tạo điều kiện để có nhiều sản phẩm chất lượng được công nhận OCOP; triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; quảng bá sản phẩm và huy động các nguồn lực thực hiện chương trình OCOP.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 2298
  • Số lượt truy cập: 47699424
  • Số lượt truy cập tuần: 172113
  • Số lượt truy cập tháng: 1338317