Thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giáo dục và đào tạo
24/04/2023 19:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 24-4, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác giáo dục và đào tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. Thành phố hiện có 64 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT với 21 điểm trường, 13 nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó có 54 trường công lập, 4 trường tư thục. Từ năm 2014 đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng 253 phòng học mới, 8 nhà hiệu bộ với 80 phòng chức năng, 4 nhà đa năng, 8 bếp ăn bán trú, 2 sân thể thao, 15 công trình vệ sinh, tu sửa 112 phòng học.

 Việc đổi mới phương pháp dạy học phổ thông theo hướng hiện đại đạt kết quả khả quan, chất lượng từng bước được nâng lên, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học, đổi mới nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học. Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện có hiệu quả cao, có sức lan tỏa lớn với trên 10,2 tỷ đồng được huy động để tu sửa khuôn viên trường, lớp học.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên ghi nhận, biểu dương những thành tích mà công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn thành phố đã đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống và động cơ học tập cho học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển giáo dục và đào tạo…

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 2556
  • Số lượt truy cập: 47699074
  • Số lượt truy cập tuần: 171763
  • Số lượt truy cập tháng: 1337967