Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”
19/05/2023 13:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025; Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Mục đích: Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về xử lý vi phạm hành chính; khuyến khích mỗi cá nhân tích cực, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như: Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính; đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính, thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính; các hình thức xử phạt, nguyên tắc áp dụng và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; các biện pháp xử lý hành chính; trách nhiệm quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàntỉnh Tuyên Quang.

Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung: Người dự thi tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Hình thức Cuộc thi: Được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ: http://www.tuphaptuyenquang.gov.vn/

Cách thức dự thi: Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi (Hệ thống phần mềm thi sẽ tự động ngắt thời gian làm bài thi khi hết 30 phút, kể từ thời gian người dự thi bắt đầu làm bài thi). Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng câu hỏi. Mỗi cá nhân chỉ được dự thi 01 lần.

Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 30 câu hỏi và gửi về Ban Tổ chức trong thời gian tổ chức Cuộc thi thông qua phần mềm của Cuộc thi.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Thời gian bắt đầu từ ngày 16/5/2023 đến hết ngày 30/5/2023.

Thời gian công bố kết quả và trao giải: Trong tháng 06/2023 (thời gian cụ thể Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo trực tiếp đến từng cá nhân đạt giải).

Xem thông tin chi tiết tại đây.

PV

  • Số người online: 1366
  • Số lượt truy cập: 47854012
  • Số lượt truy cập tuần: 49004
  • Số lượt truy cập tháng: 88210