35 người có uy tín tiêu biểu học tập kinh nghiệm tại miền Trung
04/06/2023 12:09:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 26-5 đến 3-6, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đưa Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ( DTTS) gồm 35 người đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung.

Đoàn thăm mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn đã thăm, học tập kinh nghiệm một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả trong đồng bào DTTS tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam,  Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế. Đồng thời, giao lưu, trao đổi với các tỉnh bạn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chuyến đi thực tế là hoạt động thiết thực, góp phần tạo điều kiện để người có uy tín trong đồng bào DTTS  được trao đổi, học tập kinh nghiệm từ các tỉnh bạn. Qua đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại địa phương chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1359
  • Số lượt truy cập: 47854236
  • Số lượt truy cập tuần: 49228
  • Số lượt truy cập tháng: 88434