Lâm Bình đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
18/08/2023 14:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 17-8, UBND huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình, hộ kinh doanh về Dự án Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lâm Bình phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 56 doanh nghiệp, 75 HTX và 1.350 hộ kinh doanh. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn được phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến Dự án Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Năm 2023, huyện Lâm Bình được phân bổ hơn 3,1 tỷ đồng từ nguồn vốn thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, do đây là chính sách mới, đặc thù cần phổ biến đến doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh nắm bắt và tiếp cận nguồn hỗ trợ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi đối thoại, UBND huyện Lâm Bình kết hợp tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Mục tiêu là mỗi xã, thị trấn có ít nhất một mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp được hỗ trợ.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1518
  • Số lượt truy cập: 47702789
  • Số lượt truy cập tuần: 175472
  • Số lượt truy cập tháng: 1341671