Thông báo về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
02/11/2023 10:15:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 01/11/2023, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 67/TB-VP về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức lại Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh; quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang được chuyển từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quản lý.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ công tác.

Cụ thể: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. - Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Hội nghị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ: Tầng 2, Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, tổ 04, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02076.251.929

- Email: congttdttq@gmail.com

  • Số người online: 657
  • Số lượt truy cập: 50611767
  • Số lượt truy cập tuần: 133114
  • Số lượt truy cập tháng: 254588