Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2023
15/11/2023 11:46:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Sáng 15/11, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các thành viên đoàn Hội thẩm nhân dân các huyện, thành phố.

 Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, công tác Hội thẩm nhân dân tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân và Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân và của địa phương.

Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tham gia xét xử 1.280 vụ án trên tổng số 4.620 vụ việc các loại Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, chiếm 27,7%. Các vị Hội thẩm luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu các quy định của pháp luật, nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử sơ thẩm tại phiên tòa; thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, các quy chế, thể hiện được tính độc lập trong quá trình tham gia xét xử, giúp cho hoạt động xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước, tập thể và công dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Hội thẩm nhân dân các cấp sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

Yêu cầu đặt ra, mỗi vị Hội thẩm phải đề cao vai trò trách nhiệm không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, trình độ hiểu biết pháp luật, tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, dành thời gian nghiên cứu, nắm chắc các văn bản pháp luật áp dụng vào công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Đồng thời tích cực tham gia xét xử, khi xét xử đảm bảo đúng nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, đảm bảo cho việc xét xử của Tòa án được chính xác, khách quan. Cùng với đó, phải thực sự gương mẫu về công tác và lối sống, là hạt nhân tiêu biểu về chấp hành kỷ cương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân nơi công tác và cư trú thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

BTV

  • Số người online: 791
  • Số lượt truy cập: 50613291
  • Số lượt truy cập tuần: 134630
  • Số lượt truy cập tháng: 256095