Xin ý kiến Nhân dân về danh sách dự kiến tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” năm 2023
21/12/2023 19:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 16/12/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang”.

Theo đó, để thực hiện đúng quy trình xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” theo quy định và đảm bảo phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận của xã hội, Sở Nội vụ thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin ý kiến nhân dân về danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” năm 2023. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/12/2023 đến ngày 26/12/2023.

Các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp, tiếp thu để thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu theo quy định.

Ý kiến góp ý xin gửi đến Sở Nội vụ hoặc góp ý trực tiếp trên hệ thống theo địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/noidung/vanban/Pages/du-thao.aspx?ItemID=468

Dưới đây là danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” năm 2023:

 

BTV

 

  • Số người online: 1739
  • Số lượt truy cập: 55922040
Chung nhan Tin Nhiem Mang