Ban Dân tộc tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
12/01/2024 17:19:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chiều 12/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND và Phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2023, Ban dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc cũng như các công tác trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Ủy ban Dân tộc. Kết quả đã có trên 1.270 hộ gia đình nghèo được hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho trên 3.510 hộ; đầu tư xây dựng 264 công trình hạ tầng các loại… Hiệu quả từ nguồn vốn của các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị: Ban dân tộc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Thực hiện có hiệu quả Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước giao năm 2024 đối với các nội dung của từng dự án; Chủ động rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh đã ban hành để phát hiện các nội dung còn chưa phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh; Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Thường xuyên nắm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại cơ sở...

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 1040
  • Số lượt truy cập: 55918140
Chung nhan Tin Nhiem Mang