Triển khai công tác của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và công tác tư pháp năm 2024
17/01/2024 08:25:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 16-1, Sở Tư Pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh và triển khai công tác tư pháp năm 2024. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, Sở, ngành tư pháp đã khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 7 văn bản quy phạm pháp luật, 66 văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; hoàn thành đúng và trước hạn 348/348 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể Sở Tư pháp.

Hoàn thành 9/9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 13/13 nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình Công tác tư pháp năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó 11/13 nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 3/3 chỉ tiêu thu đều vượt theo kế hoạch năm; hoàn thành 197/197 nhiệm vụ chủ yếu theo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 đã đề ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, trong đó có 99/197 nhiệm vụ hoàn thành vượt mức đã đề ra...

Hội đồng PBGDPL tỉnh đã tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; tăng cường ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Hoạt động PBGDPL đã được đổi mới, tăng cường PBGDPL cho người dân ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Sở, ngành Tư pháp đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị, các thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh, huyện,  tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp từ tỉnh đến cơ sở; công chức pháp chế các Sở, ngành cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, khắc phục khó khăn và những tồn tại, hạn chế của năm 2023, tập trung triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2024.

Trong đó, đối với Hội đồng PBGDPL tỉnh, cần có các giải pháp để phát huy tốt vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện; chủ động tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình phối hợp về PBGDPL…

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 2 cá nhân của Sở Tư pháp.

Đối với công tác tư pháp, bám sát các chủ trương của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiêm vụ của Sở, ngành tư pháp để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng thời tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với đó tham mưu giúp chính quyền địa phương, nhất là HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống pháp luật; tiếp tục tham mưu thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh và nhiều nội dung quan trọng khác.

Nhân dịp này, tập thể Sở Tư pháp và 2 cá nhân của Sở Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân Sở Tư pháp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị đã triển khai, phát động phong trào thi đua của Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2024.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1615
  • Số lượt truy cập: 55922354
Chung nhan Tin Nhiem Mang