Quy định xét tốt nghiệp trung học cơ sở mới nhất năm 2024
23/01/2024 16:13:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác nhận trình độ của học sinh và học viên (sau đây gọi chung là học sinh) học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Học sinh trung học cơ sở (THCS) được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS.

Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS

Đối với học sinh học hết lớp 9 tại cơ sở giáo dục trong năm tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp là học bạ học sinh.

Đối với học sinh không thuộc đối tượng quy định, hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp gồm: Đơn đăng kí dự xét công nhận tốt nghiệp; Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc căn cước công dân hoặc thẻ căn cước; Bản chính học bạ học sinh hoặc bản in học bạ điện tử có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9. Trường hợp học sinh bị mất bản chính học bạ hoặc không có bản in học bạ điện tử thì phải có bản xác nhận kết quả rèn luyện và kết quả học tập lớp 9 của cơ sở giáo dục nơi học sinh đã học hết lớp 9.

Xét công nhận tốt nghiệp THCS 2 lần/năm

Theo thông tư, quy định về 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024 – 2025 đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS:

Lần 1: xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học.

Lần 2: xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Trong năm học 2023 - 2024, việc xét công nhận tốt nghiệp THCS vẫn theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT. Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024 và sẽ bắt đầu từ năm học 2024 - 2025.

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 1573
  • Số lượt truy cập: 55922573
Chung nhan Tin Nhiem Mang