Lâm Bình tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
05/02/2024 16:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh huyện lần thứ II, Huyện ủy Lâm Bình đã tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Tổ dân phố Nặm Đíp (TT Lăng Can).

Đồng chí Trần Công Nguyên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lăng Can khẳng định, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức các buổi sinh hoạt chi ủy, chi bộ điểm, làm mẫu để hướng dẫn các chi bộ khác thực hiện đúng quy định. Đảng bộ thị trấn hiện có 447 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ đã kết nạp được 37/50 đảng viên mới đạt 74% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thông qua thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra hàng quý, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra chỉ tiêu hàng năm kết nạp 5 đảng viên mới trở lên. Theo đồng chí Ma Công Khâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm, công tác phát triển đảng là một trong những nhiệm vụ khó của Đảng bộ xã. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, tổ chức chính trị, xã hội thực hiện tốt việc rà soát, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để có nhận thức đúng đắn của công tác phát triển đảng viên. Với nhiều nỗ lực của cấp ủy, tổ chức chính trị từ xã đến thôn, công tác phát triển Đảng tại xã Thượng Lâm có chuyển biến tích cực. Sau nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 28 đảng viên mới, đạt 112 % chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Nà Coóc, xã Bình An (Lâm Bình). 

Đảng bộ huyện Lâm Bình có 27 chi, đảng bộ cơ sở với 3.685 đảng viên. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đến giữa nhiệm kỳ đều đạt kế hoạch. Tỷ lệ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 96% trở lên; tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 95% trở lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp trên 318 đảng viên mới đạt 200 % vượt chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đề ra.

Huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng).

Theo đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đã tập trung đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, còn hạn chế để khắc phục. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đồng thời, lãnh đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tốt vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Đến nay, huyện có 10/10 đồng chí Bí thư cấp uỷ cơ sở và 6 đồng chí chủ tịch UBND xã không phải người địa phương, trong đó có 1 địa phương có Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp từ huyện đến cơ sở, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với thực hiện nhiệm vụ được phân công; nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước được nâng cao.

Năm 2024, là năm “tăng tốc”, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; Triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 1460
  • Số lượt truy cập: 55920575
Chung nhan Tin Nhiem Mang