Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động tiêm chủng
07/02/2024 14:04:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Chính phủ vừa ban hành nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Ảnh minh họa

Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vắc xin bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.

Nhà nước bảo đảm số lượng, chủng loại vắc xin

Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 2, khoản 3, điều 7 về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng: vắc xin sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng.

Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng của từng loại vắc xin, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vắc xin của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế để chỉ đạo việc cấp vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng hằng năm khi có đề xuất về nhu cầu vắc xin của cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện.

Bổ sung quy định về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng

Nghị định 13/2024/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 3, điều 14 về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng. Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong Chương trình tiêm chủng mở rộng sau đây: (1) Mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; (2) Kiểm định vắc xin; (3) Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin đến tuyến tỉnh, thành phố; (4) Thông tin, giáo dục, truyền thông, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong tiêm chủng, giám sát đánh giá hiệu quả vắc xin tại trung ương; (5) Bồi thường khi sử dụng vắc xin xảy ra tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng thuộc các bộ, cơ quan trung ương.

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 1708
  • Số lượt truy cập: 55921179
Chung nhan Tin Nhiem Mang