Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc
10/02/2024 08:48:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, tập thể, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Văn phòng đã tổ chức tiếp nhận 52.200 văn bản đến; tham mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trên 13.000 văn bản chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu quan trọng; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, có 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thừa ủy quyền của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,46%, xếp thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, xếp thứ 1/11 tỉnh miền núi phía Bắc, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai thực hiện, tạo cơ sở quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Khánh thành đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, dự án cao tốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và nhiều dự án hạ tầng giao thông khác. Khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang và nhiều dự án hạ tầng y tế, giáo dục…

Các đại biểu cắt băng khánh thành cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu với UBND, lãnh đạo UBND tỉnh tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành 172/172 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Căn cứ Chương trình công tác, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế, tham mưu xây dựng lịch làm việc hằng tháng, hằng tuần, bố trí hợp lý các cuộc họp thường kỳ, chuyên đề để cho ý kiến về các nội dung theo chương trình công tác; phân công tập thể, cá nhân chuẩn bị các nội dung với thời gian thích hợp, tạo điều kiện để các cấp, các ngành chủ động chuẩn bị nội dung trình và thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức họp thường kỳ hằng tháng 12 cuộc, 325 cuộc họp chuyên đề; kiểm tra thực tế tại cơ sở để giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia... Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên với 11 kỳ (26 lượt công dân) và 01 kỳ đột xuất (01 lượt công dân); trong đó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 11 kỳ (25 lượt công dân).

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Cùng với đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 419 TTHC, đạt 22% (vượt 0,2% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao); rà soát 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tỷ lệ đơn giản hóa đạt 65% (vượt 45% chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao%).

Chất lượng công tác phục vụ của Văn phòng tiếp tục được nâng lên, xử lý kịp thời nhiều việc phát sinh; tổng hợp các thông tin phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả; chủ động duy trì liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tham mưu, giúp việc UBND tỉnh: Bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024 để chủ động đề xuất, tham mưu xây dựng chương trình, lịch làm việc hằng tuần, tháng của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu xây dựng chương trình, phối hợp chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp của UBND tỉnh, các cuộc làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...; tham mưu đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức và nội dung điều hành các hội nghị, cuộc họp, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn, đề xuất nội dung tổ chức họp chuyên đề đảm bảo thiết thực, chất lượng, nhất là những nội dung, công việc còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đổi mới công tác tham mưu, tổng hợp, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh ở cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu các nội dung có tính chất chuyên đề, chuyên sâu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác năm 2024; chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh an toàn, an ninh thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của cơ quan; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phục vụ, đón tiếp khách, các hội nghị đảm bảo chu đáo; chuẩn bị các điều kiện tổ chức, phục vụ hoạt động của cấp ủy tỉnh, của UBND tỉnh, các cuộc làm việc, các chuyến công tác của lãnh đạo UBND tỉnh chu đáo, an toàn; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Thông tin - Hội nghị, Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo hiệu quả, chu đáo…

Biên tập viên Cổng TTĐT tỉnh

  • Số người online: 1612
  • Số lượt truy cập: 55920967
Chung nhan Tin Nhiem Mang