Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
28/08/2019 09:17:45 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND công bố Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Dương
 liên kết đào tạo công nhân may cho Công ty TNHH May Long Hà (Sơn Dương). Ảnh: Huy Hoàng

Theo đó, Danh mục 23 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh; Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở, Ủy UBND huyện; Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghềnghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trung tâm giáo dục nghềnghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp; Cách chức chủ tịch và các thành viên hội  đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh…

Đồng thời, bãi bỏ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định: Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, Mục VIII, Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ- BN ngày 29/10/2016; Khoản1,2,3,4,5,6 và 7, Mục VI, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số847/QĐ-UBND ngày 29/7/2017.

UBND tỉnh giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội sau khi nhận được Quyết định  công  bố của Chủ tịch của UBND tỉnh, công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội nêu trên và Danh mục, nội dung cụ thể của 23 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.
PV
 
 
  • Số người online: 861
  • Số lượt truy cập: 7605119
  • Số lượt truy cập tuần: 112492
  • Số lượt truy cập tháng: 484334