Công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
26/08/2019 15:53:08 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .
Theo đó, UBND công bố 22 Quy trình nội bộ đối với 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 03 thủ tục hành chính cấp huyện và công bố 13 Quy trình liên thông đối với 10 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 03 thủ tục hành chính cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 


Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang, là nơi cung cấp
các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công (Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang) ngay sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những nội dung thực hiện Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Quang Khôi
  • Số người online: 1217
  • Số lượt truy cập: 9066722
  • Số lượt truy cập tuần: 83924
  • Số lượt truy cập tháng: 824386