Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22/08/2019 15:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 858/QĐ-UBND công bố danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Tiết mục dự thi tại liên hoan nghệ thuật quần chúng
 các nhà văn hóa tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Ảnh: Xuân Huê

Theo đó, danh mục 16 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: thủ tục hành chính mới ban hành (10 thủ tục) có 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh với các lĩnh vực di sản văn hóa (2 thủ tục), lĩnh vực văn hóa cơ sở (4 thủ tục); Thủ tục hành chính cấp huyện (2 thủ tục); thủ tục hành chính cấp xã (2 thủ tục). Thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung (6 thủ tục) gồm lĩnh vực nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2 thủ tục), lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật (2 thủ tục), lĩnh vực di sản văn hóa (2 thủ tục).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu trên và Danh mục, nội dung cụ thể của 16 thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.

Đồng thời, bãi bỏ các thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định: Điểm 6, 9 khoản A1, Mục A (lĩnh vực di sản văn hóa); Điểm 20, 24, khoản A4, Mục A (lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật); Điểm 27,28, Khoản A5 Mục A (lĩnh vực văn hóa cơ sở); Điểm 36, 37, khoản A6, Mục A (lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh) phần I; khoản 96,97 Mục A1, phần II; điểm 109, khoản A1 (văn hóa cơ sở), mục A, phần III Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khoản 4, 5 Mục A1 (lĩnh vực di sản văn hóa); khoản 24, 25, Mục A4 (lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật); khoản 31, 32, Mục A5 (lĩnh vực văn hóa cơ sở); khoản 40, 41 Mục A6 (lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh) phần A Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
PV
 
  • Số người online: 1126
  • Số lượt truy cập: 9068889
  • Số lượt truy cập tuần: 86091
  • Số lượt truy cập tháng: 826550