Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đống thẩm định triển lãm
16/08/2019 15:55:56 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm.


Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm. Ảnh: Nguyễn Chính

Theo đó, Quy chế được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động triển lãm ở trung ương và địa phương, thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động triển lãm.

Về cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn của Hội đồng thẩm định, đối với Hội đồng thẩm định do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập thì Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thư ký Hội đồng thẩm định là chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy viên Hội đồng là người có am hiểu chuyên môn về nội dung triển lãm; là đại diện cơ quan quản lý nhà nước của lĩnh vực được triển lãm; đại diện tổ chức nghề nghiệp hoặc tổ chức khác có hoạt động chuyên môn liên quan đến nội dung triển lãm hoặc chuyên gia hoạt động độc lập.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm cho ý kiến tư vấn chuyên môn về nội dung triển lãm và các điều kiện về hoạt động triển lãm; sự phù hợp của thời điểm và thời gian tổ chức triển lãm.
 
Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc độc lập, khách quan, trung thực, có quyền bảo lưu ý kiến riêng nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng thẩm định và quy định.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định nếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác ngoài Hội đồng thẩm định các thông tin về nội dung thảo luận, kết quả thẩm định và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia Hội đồng thẩm định trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/9/2019.
PV
  • Số người online: 301
  • Số lượt truy cập: 7604133
  • Số lượt truy cập tuần: 111506
  • Số lượt truy cập tháng: 483348