Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13, năm 2020
29/07/2019 15:56:36 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 26/7/2019, Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13, năm 2020 tỉnh Tuyên Quang đã ra thông báo về kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13, năm 2020. BBT Cổng TTĐT đăng toàn văn thông báo này.
  • Số người online: 339
  • Số lượt truy cập: 1749924
  • Số lượt truy cập tuần: 29864
  • Số lượt truy cập tháng: 46834