Tăng lương hưu, trợ cấp của cán bộ, công chức, người lao động từ 1/7/2019
04/07/2019 15:41:34 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 1/7/2019, tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (mức lương, trợ cấp hàng tháng) thêm 7,19% so với mức lương, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019. Như vậy, từ tháng 7/2019 mức lương, trợ cấp hàng tháng sẽ bằng gần 1,0719 lần mức lương, trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019.

Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7/2019 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6/2019 x 1,0719.

Các đối tượng được áp dụng mức điều chỉnh trên bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định 92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP và 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.
PV
 
  • Số người online: 638
  • Số lượt truy cập: 10885956
  • Số lượt truy cập tuần: 58708
  • Số lượt truy cập tháng: 104185