Triển khai Đề án 'Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn'
17/06/2019 17:03:09 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.


Du khách tham quan Thác Mơ tại Khu du lịch sinh thái Na Hang. Ảnh: Quốc Việt

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Xây dựng quy chế điều phối hoạt động du lịch theo vùng và mô hình quản lý du lịch quốc gia. Đề xuất đề án về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Hướng dẫn các địa phương triển khai mô hình quản lý du lịch quốc gia sau khi được phê duyệt.

Tiếp tục chú trọng đến xây dựng hệ thống thông tin thị trường du lịch, trên cơ sở từng bước hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam. Tổ chức đánh giá thường xuyên các thị trường du lịch trọng điểm để đánh giá hiệu quả sử dụng hệ thống thông tin thị trường du lịch.

Mở rộng, phát triển đội ngũ giảng viên, tạo lập môi trường thông qua các diễn đàn, kết nối, tổ chức đào tạo cho các giảng viên du lịch; nâng cao chất lượng và số lượng giảng viên, đào tạo viên trong lĩnh vực du lịch.

Xây dựng chương trình tổng thể về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số điểm mẫu và tiến hành mở rộng. Tổ chức xúc tiến, quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ứng dụng tổng thể công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện Kế hoạch đạt kết quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động có hiệu quả các nguồn lực tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường phục vụ phát triển du lịch. Tổ chức kết nối doanh nghiệp với cộng đồng qua các hình thức khảo sát, tọa đàm, các hoạt động liên kết các đối tác du lịch…
 PV
  • Số người online: 745
  • Số lượt truy cập: 10886180
  • Số lượt truy cập tuần: 58932
  • Số lượt truy cập tháng: 104409