Đề xuất quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
19/07/2018 10:35:19 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.
Mỗi cuộc kiểm tra không quá 07 ngày

Khi có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP được ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân (đối tượng kiểm tra).

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm phải có quyết định bằng văn bản.

Khi tiến hành kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra phải công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo nội dung ghi trong quyết định kiểm tra và đề nghị đối tượng kiểm tra cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm; tiếp nhận ý kiến hoặc văn bản giải trình của đối tượng kiểm tra.

Mỗi cuộc kiểm tra không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, người ban hành quyết định kiểm tra có thể gia hạn kiểm tra không quá 07 ngày và ghi lý do vào biên bản kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, nếu đoàn kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm không thuộc nội dung quyết định kiểm tra; hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của người ban hành quyết định kiểm tra thì đoàn kiểm tra lập biên bản và đề nghị người có thẩm quyền giải quyết; nếu có dấu hiệu tội phạm thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm lợi dụng việc kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà

Cơ quan, cán bộ tiến hành kiểm tra có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chấp hành đúng quy định về bảo mật, không được cung cấp cho người không có trách nhiệm các thông tin, tài liệu liên quan đến cuộc kiểm tra.

Nghiêm cấm việc tiến hành kiểm tra mà không có quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc tự ý mở rộng đối tượng, nội dung, phạm vi kiểm tra hoặc lợi dụng việc kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng kiểm tra.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Điều 7 Nghị định số 105/2015/NĐ-CP quy định:

1. Căn cứ vào Khoản 5 Điều 7 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, Cảnh sát môi trường được tiến hành các hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi có một trong các căn cứ sau: a- Khi trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; b- Khi có tố giác, tin báo về tội phạm, vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; c- Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

2. Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra: a- Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường; b- Giám đốc Công an cấp tỉnh; c- Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an cấp tỉnh; d- Trưởng Công an cấp huyện.


Theo baochinhphu.vn
  • Số người online: 1426
  • Số lượt truy cập: 47855992
  • Số lượt truy cập tuần: 50975
  • Số lượt truy cập tháng: 90178