• Đặc sắc các lễ hội lớn nhất ở Tuyên Quang (12/12/2022)

  Tuyên Quang là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa, nghệ thuật riêng và được thể hiện qua những lễ hội truyền thống với những không gian văn hóa đầy ắp tính nhân văn.

  Xem chi tiết »

 • Độc đáo Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn (28/10/2022)

  Theo thông lệ, cứ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, đúng thời điểm thu hoạch vụ lúa chín, người Pà Thẻn ở 2 huyện Lâm Bình và Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) lại tổ chức lễ hội nhảy lửa truyền thống. Đây là một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Pà Thẻn, đối với người Pà Thẻn, vị thần tối cao nhất là thần Lửa, vì lửa mang lại sự may mắn, no ấm cho họ.

  Xem chi tiết »

 • Phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số trong hoạt động du lịch tại Tuyên Quang (04/10/2022)

  Phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc thiểu số vào hoạt động du lịch là hướng đi đúng và phù hợp với thực tiễn của Tuyên Quang. Việc triển khai Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển bền vững; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  Xem chi tiết »

 • Dấu ấn khó quên ở xứ Tuyên (06/09/2022)

  Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 đã thu hút hàng vạn du khách, để lại những dư âm và ấn tượng tốt đẹp.

  Xem chi tiết »

 • Độc đáo Lễ cấp sắc đánh dấu trưởng thành của người Dao Tiền ở Lâm Bình (24/06/2022)

  Đối với người đàn ông dân tộc Dao, cấp sắc là nghi lễ bắt buộc nhằm mục đích công nhận sự trưởng thành. Nếu người đàn ông nào chưa thực hiện nghi lễ này thì dù lớn tuổi đến đâu vẫn chỉ được coi là một đứa trẻ. Đây là nghi lễ độc đáo mà người Dao Tiền ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình hiện còn gìn giữ, bảo tồn cho đến ngày nay.

  Xem chi tiết »

 • Độc đáo lễ cấp sắc dân tộc Tày ở Phúc Sơn (15/04/2022)

  Ở Tuyên Quang, lễ cấp sắc ở mỗi dân tộc thiểu số có hình thức và ý nghĩa khác nhau. Đối với dân tộc Dao cấp sắc là để người con trai trưởng thành và cấp sắc để làm thầy cúng. Đối với dân tộc Tày việc cấp sắc chỉ diễn ra ở những người làm nghề thầy cúng.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 2194
 • Số lượt truy cập: 37641803
 • Số lượt truy cập tuần: 1378
 • Số lượt truy cập tháng: 269070