• Tuyên Quang: Triển khai thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (12/01/2022)

  Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Kế hoạch)

  Xem chi tiết »

 • Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 (04/01/2022)

  Sáng ngày 4-1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, triển khai nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo.

  Xem chi tiết »

 • Tự tin những “nông dân số” (20/12/2021)

  Nông dân có lẽ là những người mong chờ và được hưởng những thành quả lớn nhất từ quá trình chuyển đổi số. Suốt một thời gian dài “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chuyển đổi số đã giúp người nông dân tự tin hơn trong quá trình hội nhập, từng bước trở thành những “nông dân số” trong thời đại mới.

  Xem chi tiết »

 • Những công dân số (20/12/2021)

  Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài đã được xác định trong Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 22/06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Vì vậy rất cần sự tham gia chủ động, tích cực của mỗi người dân.

  Xem chi tiết »

 • Đột phá từ chuyển đổi số (20/12/2021)

  Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó nêu rõ, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số. Với mục tiêu ấy, Tuyên Quang cũng đang nỗ lực tìm sự đột phá trên chặng đường chung phấn đấu vì chuyển đổi số.

  Xem chi tiết »

 • Công ty Điện lực Tuyên Quang chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng (20/12/2021)

  Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, diễn ra mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Công ty Điện lực Tuyên Quang đang tích cực thực hiện số hóa nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 1544
 • Số lượt truy cập: 18815490
 • Số lượt truy cập tuần: 149181
 • Số lượt truy cập tháng: 802897