• Nỗ lực để hộ nghèo có mái ấm (28/09/2022)

  Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Ủy ban MTTQ tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Sau hơn 10 tháng thực hiện, toàn tỉnh đã có 2.339 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà ở. Con số này là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  Xem chi tiết »

 • Nỗ lực để hộ nghèo có mái ấm (28/09/2022)

  Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Ủy ban MTTQ tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Sau hơn 10 tháng thực hiện, toàn tỉnh đã có 2.339 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa nhà ở. Con số này là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

  Xem chi tiết »

 • Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (26/09/2022)

  Nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; hỗ trợ cho người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác… UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162 /KH-UBND về việc triển khai các hoạt động truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết »

 • Khát vọng thoát nghèo ở Cầu Khoai (26/09/2022)

  Cầu Khoai là thôn vùng sâu vùng xa, khó khăn nhất của xã Tân Thanh (Sơn Dương). Thôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm trên 85%, đường giao thông chưa được bê tông hóa. Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên của mỗi hộ dân, ngọn lửa thoát nghèo đã được nhen lên...

  Xem chi tiết »

 • Dấu ấn 20 năm thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo (19/09/2022)

  Sau 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng đã góp phần rất lớn trong việc giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Xem chi tiết »

 • Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025 (19/09/2022)

  Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025… UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 166/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 770
 • Số lượt truy cập: 31224274
 • Số lượt truy cập tuần: 38947
 • Số lượt truy cập tháng: 92893