• Chuẩn bị nhân sự bầu cử HĐND các cấp huyện Chiêm Hóa: Chú trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý (02/03/2021)

  Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Chiêm Hóa đang chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 1 và chuẩn bị các điều kiện cho hiệp thương lần 2.

  Xem chi tiết »

 • Đưa Nghị quyết HĐND vào cuộc sống (02/03/2021)

  Các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đề ra các chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã ban hành.

  Xem chi tiết »

 • Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (01/03/2021)

  Chiều 1-3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử; làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ các huyện, thành phố.

  Xem chi tiết »

 • Quy trình bầu cử và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV (01/03/2021)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu.

  Xem chi tiết »

 • Công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử ở Tuyên Quang (26/02/2021)

  Ngay sau khi Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang được thành lập, công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đã được lên kế hoạch thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU, ngày 28/01/2021 để hướng dẫn tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt: Đợt 1 từ tháng 1/2021, cao điểm tháng 4/2021; đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021; đợt 3 sau ngày bầu cử 23/5/2021 đến ngày 22/6/2016. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tuyên truyền.

  Xem chi tiết »

 • Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (26/02/2021)

  Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 1618
 • Số lượt truy cập: 13338731
 • Số lượt truy cập tuần: 166625
 • Số lượt truy cập tháng: 1124526