• Hỗ trợ người chăn nuôi tái đàn lợn (23/07/2020)

  Sau cơn bão dịch tả lợn châu Phi, chăn nuôi lợn sụt giảm lớn. Để nhanh chóng bù đắp thiệt hại, UBND tỉnh đã có văn bản đôn đốc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm sớm ổn định ngành hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

  Xem chi tiết »

 • Chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (22/07/2020)

  UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố; Các chủ đầu tư xây dựng công trình về chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

  Xem chi tiết »

 • Cảnh sát nhân dân Công an Tuyên Quang "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" (20/07/2020)

  Cách đây 58 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dânViệt Nam(CSND). Pháp lệnh đã xác định: Cảnh sát Việt Nam dân chủ cộng hòa là một lực lượng vũ trang thuộc Bộ Công an, thừa hành pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống bọn phản cách mạng và những kẻ phạm tội khác, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền lợi hợp pháp của công dân, bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, nhằm góp phần đảm bảo cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, thống nhất nước nhà. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng CSND, từ đó, ngày 20/7 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

  Xem chi tiết »

 • Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (15/07/2020)

  UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội; Các sở, ban, ngành; Các thành viên Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

  Xem chi tiết »

 • Quản lý Nhà nước về Bưu chính Viễn thông phù hợp với thời đại (14/07/2020)

  Dịch vụ Bưu chính, viễn thông là một loại hình dịch vụ đặc thù trong nền kinh tế, có vai trò quan trọng trong phục vụ điều hành của cấp ủy, chính quyền và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này luôn được tăng cường nhằm kiểm soát hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật...

  Xem chi tiết »

 • Tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19 (14/07/2020)

  UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố về tiếp tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch COVID-19.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 554
 • Số lượt truy cập: 1750488
 • Số lượt truy cập tuần: 30428
 • Số lượt truy cập tháng: 47398