• Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ (04/05/2021)

  Sáng 23-4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

  Xem chi tiết »

 • Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (27/04/2021)

  Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và 13 Nghị quyết. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các Luật, Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết »

 • Những điểm mới của 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021 (26/04/2021)

  Từ ngày 01/1/2021, có 11 Luật, Bộ luật chính thức có hiệu lực thi hành, bao gồm: Bộ luật Lao động 2019; Luật Chứng khoán 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Nhiều điểm trong các Luật, Bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế.

  Xem chi tiết »

 • Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ (23/04/2021)

  Sáng 23-4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

  Xem chi tiết »

 • Kiên quyết đấu tranh với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật (22/04/2021)

  Tuyên Quang hiện có trên 50 cơ sở tín ngưỡng và hơn 90 cơ sở tôn giáo. Những năm qua, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Chức sắc, chức việc tôn giáo, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, đồng bào có đạo và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo...

  Xem chi tiết »

 • Chiêm Hóa đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy (20/01/2021)

  Năm 2020, Công an huyện Chiêm Hóa đã mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm về ma túy.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 912
 • Số lượt truy cập: 7606299
 • Số lượt truy cập tuần: 113672
 • Số lượt truy cập tháng: 485514