• Tỉnh uỷ Tuyên Quang ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 (22/09/2021)

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”; Kế hoạch số 58-KH/BTGTW ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

  Xem chi tiết »

 • Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng (22/09/2021)

  Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  Xem chi tiết »

 • “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay (09/09/2021)

  "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

  Xem chi tiết »

 • Khi trưởng thôn là đảng viên (09/09/2021)

  Câu chuyện trưởng thôn, đảng viên Triệu Văn Hóa, thôn Xuân Cuồng, xã Nhân Mục (Hàm Yên) bán con trâu hàng chục triệu đồng để tự đứng ra làm đường bê tông vào khu vực sản xuất dài trên 300 mét cho bà con đi lại đến giờ vẫn được nhắc mãi. Anh Hóa bảo: “Là trưởng thôn và cũng là đảng viên mình luôn nghĩ việc gì có lợi cho bà con thì mình cố gắng làm”. Câu chuyện về anh Hóa cũng như nhiều trưởng thôn là đảng viên khác cho thấy khi trưởng thôn là đảng viên đã nâng cao trách nhiệm của người trưởng thôn lên rất nhiều. Việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng được kịp thời, hiệu quả hơn. Trưởng thôn là đảng viên cũng tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong hành động của chi bộ.

  Xem chi tiết »

 • Chi bộ thôn Thài Khao học và làm theo Bác Hồ (08/09/2021)

  Là một trong những Chi bộ điển hình của Đảng bộ xã Yên Lâm (Hàm Yên), Chi bộ thôn Thài Khao luôn phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết »

 • Thật thà “ba cùng” (08/09/2021)

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm, thật thà “ba cùng”, làm đúng chính sách, để giành lấy kết quả tốt hơn trong công tác phát động quần chúng”.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 791
 • Số lượt truy cập: 14872783
 • Số lượt truy cập tuần: 153064
 • Số lượt truy cập tháng: 1204283