• Mãi mãi ơn Người - Hồ Chí Minh (03/06/2020)

  Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trong phận sự của một phụ bếp mang tên “Văn Ba”, bắt đầu làm việc trên chiếc tàu “La Touche Tréville” của Hãng vận tải Hợp nhất rời bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn, khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước. Sau này, trong một cuộc trao đổi với Nhà báo Nga Ôxip Manđenxtam vào năm 1923, Người đã nói về sự lựa chọn ấy: “Năm tôi độ 13 tuổi, lần đầu tiên được nghe 3 chữ Pháp “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”…và từ thủa ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn xem những gì ẩn sau những chữ ấy.”

  Xem chi tiết »

 • Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội (01/06/2020)

  Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh chống phá hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện điều đó, chúng lợi dụng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền kích động, chống phá cách mạng Việt Nam với những hình thức tinh vi, phức tạp, khó lường.

  Xem chi tiết »

 • Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ (27/05/2020)

  Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.

  Xem chi tiết »

 • Những sinh nhật Bác Hồ ở Tuyên Quang (19/05/2020)

  Thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bác Hồ đã ở, làm việc trên đất Tuyên Quang gần 6 năm tại hơn 32 địa điểm khác nhau. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc. Ngày 02/4/1947, Bác Hồ trở lại Tân Trào - Tuyên Quang. Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương là địa điểm đầu tiên Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ đã ở, làm việc (từ ngày 02/4 đến 19/5/1947) để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, thắng lợi. Trong thời gian này (1947 - 1954), hầu hết những lần sinh nhất Bác Hồ đều ở Tuyên Quang.

  Xem chi tiết »

 • Công an Tuyên Quang làm theo lời Bác (19/05/2020)

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Lực lượng CAND những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. 6 điều dạy của Người về "Tư cách người Công an cách mệnh" là chuẩn mực rất rõ ràng, cụ thể, rễ hiểu về mọi mặt của CAND. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có tính lý luận, tính khoa học lại vừa có tính thực tiễn và được lực lượng Công an Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc.

  Xem chi tiết »

 • Dấu ấn Bác Hồ trên vùng chiến khu xưa (18/05/2020)

  Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, một “địa chỉ đỏ” được nhân dân cả nước biết đến không chỉ với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc mà còn là nơi in dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian gần 6 năm, khi Người lãnh đạo Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 339
 • Số lượt truy cập: 1112318
 • Số lượt truy cập tuần: 35401
 • Số lượt truy cập tháng: 35395