• Xây dựng chi bộ - Nền tảng của Đảng vững mạnh (31/07/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, Đảng ta là một tổ chức cách mạng chân chính. Từ Ban Chấp hành Trung ương đến mỗi đảng viên đều phải toàn tâm, toàn ý xây dựng, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

  Xem chi tiết »

 • Học Bác - sống hòa đồng với thiên thiên (26/06/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu thiên nhiên và sống gắn bó, hòa vào thiên nhiên. Từ thủa thiếu thời, người đã sống cùng và yêu tha thiết những hàng dâm bụt, đầm sen, giếng nước, ngọn núi, con sông... nơi quê nhà. Rồi những danh thắng của đất nước Người đã thấy khi theo Cha trên con đường vào Huế...

  Xem chi tiết »

 • Ngân hàng CSXH tỉnh đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (19/06/2020)

  Trong những năm tháng chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến đạo đức của cán bộ ngân hàng. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20-2-1952, Bác đã đề cập rất cụ thể: “Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên, chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ. Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự”. Làm theo lời Bác dặn, ngày nay, cán bộ, viên chức Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh  luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, để dòng vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước vươn xa đến tận tay người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết »

 • Phát huy vai trò của báo chí, mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (18/06/2020)

  Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữ vững bản chất khoa học và cách mạng của Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ và củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

  Xem chi tiết »

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân dân của nền báo chí cách mạng (17/06/2020)

  Từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến bài báo “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25-8-1969 – có thể coi như bài báo cuối cùng của Hồ Chí Minh, thì sau 50 năm hoạt động cách mạng kiêm viết báo cách mạng, Hồ Chí Minh để lại hơn 2.000 bài báo các loại, viết về nhiều đề tài, thể loại khác nhau nhưng với một mục đích duy nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ quần chúng nhân dân lao động. Nói khác đi cuộc đời làm báo của Bác là phục vụ nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân.

  Xem chi tiết »

 • Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim (11/06/2020)

  70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 411
 • Số lượt truy cập: 1734743
 • Số lượt truy cập tuần: 14683
 • Số lượt truy cập tháng: 31656