• Tuyên truyền phải đi trước một bước (17/06/2021)

  Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

  Xem chi tiết »

 • Hàm Yên phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng nông thôn mới (02/06/2021)

  Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hàm Yên luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ các cấp của huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng từng bước đưa huyện trở thành địa phương đi đầu trong xây dựng NTM.

  Xem chi tiết »

 • Hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội đồng (20/05/2021)

  Với mục tiêu để ngành nông nghiệp trở thành bệ đỡ của nền kinh tế, tỉnh tập trung nhiều giải pháp để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất. Sau chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh, tỉnh tiếp tục triển khai đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Trong đó mục tiêu là tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường nội đồng đồng bộ, đến từng vùng sản xuất, đảm bảo thuận lợi nhất cho sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ nông sản cho nông dân.

  Xem chi tiết »

 • Hỗ trợ 220 triệu đồng xây dựng nông thôn mới xã Tú Thịnh và Hợp Thành (19/05/2021)

  Chiều 17-5, LĐLĐ huyện Sơn Dương tổ chức trao 220 triệu đồng hỗ trợ cho các xã Tú Thịnh và Hợp Thành để xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết »

 • Thông báo kết luận cuộc họp về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 (17/05/2021)

  Ngày 12/5/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2021 đã chủ trì cuộc họp về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 1197
 • Số lượt truy cập: 9067388
 • Số lượt truy cập tuần: 84590
 • Số lượt truy cập tháng: 825050