• Đánh giá đúng, xếp hạng chuẩn sản phẩm OCOP (04/08/2020)

    Năm nay là năm thứ 2 Tuyên Quang triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và là năm đầu tiên tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng, trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Mục tiêu đặt ra là đánh giá đúng, xếp hạng chuẩn các sản phẩm để nâng tầm giá trị hàng hóa của tỉnh trên thị trường.

    Xem chi tiết »

  • Chăm sóc, dặm, tỉa lúa mùa (04/08/2020)

    Sâu, bệnh hại kèm theo hiện tượng thời tiết bất thường, một số diện tích lúa mùa mới gieo cấy của bà con nông dân tỉnh bị chết, kém phát triển. Bảo đảm mật độ, tạo điều kiện cho lúa non sinh trưởng, phát triển tốt, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hướng dẫn nông dân chăm sóc, cấy dặm lúa mùa.

    Xem chi tiết »

  • Chiêm Hóa xây dựng cầu dân sinh (31/07/2020)

    Từ nguồn vốn các chương trình, dự án cùng với làm tốt xã hội hóa, thời gian qua trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã có nhiều cây cầu dân sinh được đầu tư xây dựng đáp ứng mong mỏi của người dân. Những cây cầu đã giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân thuận tiện hơn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

    Xem chi tiết »

  • Kết nối tiêu thụ thủy sản (31/07/2020)

    Với lợi thế về diện tích mặt nước, nguồn nước sạch… đã giúp ngành thủy sản phát triển nhanh và mạnh trong những năm gần đây. Diện tích nuôi trồng mở rộng, sản lượng thủy sản không ngừng tăng. Để hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản tiêu thụ sản phẩm, việc kết nối các đơn vị tiêu thụ đang được ngành chức năng đặc biệt quan tâm, không để sản phẩm rơi vào tình trạng không có đầu ra hay bị tư thương ép giá.

    Xem chi tiết »

  • Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội (31/07/2020)

    Những năm qua, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng, đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo ngày càng được cải thiện nhờ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi xây dựng các mô hình kinh tế, góp phần tạo diện mạo mới ở mỗi vùng quê.

    Xem chi tiết »

  • Giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất (30/07/2020)

    Với sự năng động, tìm hướng đi mới, Anh Thèn Văn Trung, Giám đốc HTX nông nghiệp xã Kim Quan, đã từng bước thay đổi được tư duy sản xuất của người dân trên địa bàn, giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

    Xem chi tiết »

  • Số người online: 398
  • Số lượt truy cập: 1734680
  • Số lượt truy cập tuần: 14620
  • Số lượt truy cập tháng: 31593