• Tỉnh ủy Tuyên Quang
  • HĐTD khối Đảng, Đoàn thể năm 2019.
   • Thông tin tuyển dụng
   • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
   • Đoàn Thanh niên
   • Hội Nông dân
   • Liên hiệp Hội Phụ nữ
   • Liên đoàn Lao động
   • Ngành Tuyên Giáo
   • Trường Chính trị tỉnh
   • Mặt trận Tổ Quốc
   • Văn phòng Cấp ủy
 • Hội đồng tuyển dụng lại cán bộ, công chức, viên chức
 • Hội đồng kiểm tra, sát hạch
 • Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021
 • Hội đồng Nhân dân tỉnh
 • UBND tỉnh Tuyên Quang
  • Văn phòng UBND tỉnh
  • BCĐ tuyển dụng viên chức năm 2017
  • HĐTNN Công chức và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2019.
  • Thi tuyển năm 2019
  • Hội Đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh năm 2020
  • Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý
 • Sở ban ngành
  • Ban QLDADTXD các công trình dân dụng và CN
  • Ban Di dân, Tái định cư thủy điện Tuyên Quang
  • Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
  • Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
  • Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh
  • Ban Quản lý Khai thác Công trình thủy lợi Tuyên Quang
  • Sở thông tin và truyền thông
  • Sở tài chính tỉnh Tuyên Quang
  • Sở Nội vụ
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Sở Lao động, TB và Xã hội
  • Sở Xây dựng
  • Sở Tư pháp
   • Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển, kỳ thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp năm 2021
  • Sở Công thương
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
   • Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022
  • Sở Ngoại vụ
  • Sở Y tế
   • Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức Y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Tuyên Quang
  • BQL Khu công nghiệp tỉnh
  • Ban Dân tộc
  • BQL Khu DL Suối khoáng Mỹ Lâm
  • BQL Khu DL Sinh thái Na Hang
  • Thanh Tra tỉnh
  • Công an Tỉnh Tuyên Quang
  • Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
  • Cục Thuế tỉnh
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Trường CĐ nghề K.thuật- C.nghệ
  • Đài TT-TH tỉnh
 • Huyện, thành phố
  • Thành phố Tuyên Quang
  • Huyện Hàm Yên
  • Huyện Lâm Bình
  • Huyện Chiêm Hóa
  • Huyện Yên Sơn
  • Huyện Sơn Dương
  • Huyện Na Hang
 • Tổ chức chính trị, xã hội
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
  • Tỉnh đoàn Thanh niên
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • Hội Cựu chiến binh tỉnh
  • Hội Nông dân tỉnh
  • Hội Văn học Nghệ thuật
  • UBMT Tổ quốc tỉnh
  • Hội Nhà báo
  • Hội Chữ thập đỏ tỉnh
  • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • Tổ chức khác
  • Hội Người cao tuổi tỉnh
  • Liên minh hợp tác xã
  • Trường Đại học Tân Trào
  • Ban điều phối DA Tam Nông
  • Liên hiệp hội KH&KT
  • Bv Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Từ khóa tìm kiếm

 • Số người online: 1325
 • Số lượt truy cập: 55866778
Chung nhan Tin Nhiem Mang