• Tỉnh ủy Tuyên Quang
  • HĐTD khối Đảng, Đoàn thể năm 2019.
   • Thông tin tuyển dụng
   • Ban Tổ chức Tỉnh ủy
   • Đoàn Thanh niên
   • Hội Nông dân
   • Liên hiệp Hội Phụ nữ
   • Liên đoàn Lao động
   • Ngành Tuyên Giáo
   • Trường Chính trị tỉnh
   • Mặt trận Tổ Quốc
   • Văn phòng Cấp ủy
 • Hội đồng Nhân dân tỉnh
 • UBND tỉnh Tuyên Quang
  • Văn phòng UBND tỉnh
  • BCĐ tuyển dụng viên chức năm 2017
  • HĐTNN Công chức và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2019.
  • Thi tuyển năm 2019
  • Hội Đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên tỉnh năm 2020
 • Sở ban ngành
  • Ban QLDADTXD các công trình dân dụng và CN
  • Ban Di dân, Tái định cư thủy điện Tuyên Quang
  • Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài
  • Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
  • Sở thông tin và truyền thông
  • Sở tài chính tỉnh Tuyên Quang
  • Sở Nội vụ
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
   • Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022
  • Sở Lao động, TB và Xã hội
  • Sở Xây dựng
  • Sở Tư pháp
  • Sở Công thương
  • Sở Nông nghiệp và PTNT
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Ngoại vụ
  • Sở Y tế
   • Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức Y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Tuyên Quang
  • BQL Khu công nghiệp tỉnh
  • Ban Dân tộc
  • BQL Khu DL Suối khoáng Mỹ Lâm
  • BQL Khu DL Sinh thái Na Hang
  • Thanh Tra tỉnh
  • Công an Tỉnh Tuyên Quang
  • Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
  • Cục Thuế tỉnh
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Trường CĐ nghề K.thuật- C.nghệ
  • Đài TT-TH tỉnh
 • Huyện, thành phố
  • Thành phố Tuyên Quang
  • Huyện Hàm Yên
  • Huyện Lâm Bình
  • Huyện Chiêm Hóa
  • Huyện Yên Sơn
  • Huyện Sơn Dương
  • Huyện Na Hang
 • Tổ chức chính trị, xã hội
  • Liên đoàn Lao động tỉnh
  • Tỉnh đoàn Thanh niên
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
  • Hội Cựu chiến binh tỉnh
  • Hội Nông dân tỉnh
  • Hội Văn học Nghệ thuật
  • UBMT Tổ quốc tỉnh
  • Hội Nhà báo
  • Hội Chữ thập đỏ tỉnh
  • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
 • Tổ chức khác
  • Hội Người cao tuổi tỉnh
  • Liên minh hợp tác xã
  • Trường Đại học Tân Trào
  • Ban điều phối DA Tam Nông
  • Liên hiệp hội KH&KT
  • Bv Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
Từ khóa tìm kiếm

 • Số người online: 1176
 • Số lượt truy cập: 25061323
 • Số lượt truy cập tuần: 131346
 • Số lượt truy cập tháng: 1366281