Văn bản điều hành

Kế hoạch thực hiện kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 348/KH-TU
Loại văn bản
Cơ quan ban hành Tỉnh uỷ Tuyên Quang
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 21/02/2020
Tệp đính kèm

Kế hoạch 348 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 56 ngày 23_8_2019 của Bộ Chính trị.pdf

Các văn bản khác

  • Số người online: 150
  • Số lượt truy cập: 588964
  • Số lượt truy cập tuần: 21229
  • Số lượt truy cập tháng: 8303