Văn bản điều hành

Phê duyệt Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 559/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành 10/09/2021
Tệp đính kèm

2Quyet_dinh_phe_duye20210912041631239_Signed_20210912042953470.pdf

3-_De_an_kem_theo_quyet_dinh_20210912122348544540_20210912042953501.docx

4-_Bieu_kem_theo_de_an_202109121224012420_20210912042953501.xlsx

Các văn bản khác

  • Số người online: 1556
  • Số lượt truy cập: 13337342
  • Số lượt truy cập tuần: 165237
  • Số lượt truy cập tháng: 1123138