Văn bản điều hành

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 và điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu 732/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành 21/06/2022
Tệp đính kèm

6_Du_thao_Chu_truong_lap_chuo2022.pdf

Các văn bản khác

  • Số người online: 840
  • Số lượt truy cập: 26259228
  • Số lượt truy cập tuần: 112705
  • Số lượt truy cập tháng: 49074