Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

11/12/2016 - 17:55
2

Thực hiện Kết luận 72 ngày 17-5-2016 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường, đổi mới cả nội dung và phương pháp kiểm tra, giám sát; mở rộng tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần ...

Đồng chí Trần Đăng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang)
(đứng giữa) kiểm tra tiến độ thực hiện kiên cố hệ thống cống rãnh thoát nước tại thôn Chè 8.


Đảng bộ tỉnh hiện có 11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 493 tổ chức cơ sở đảng, 3.485 chi bộ dưới cơ sở với hơn 51.400 đảng viên. Toàn tỉnh có 978 cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở và 59 đồng chí làm công tác kiểm tra chuyên trách. Thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị quán triệt những văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Quá trình thực hiện bám sát phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung kiểm tra, giám sát các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Từ tháng 6-2010 đến tháng 6-2016, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.693 cuộc kiểm tra với 4.321 lượt tổ chức đảng, 734 cuộc kiểm tra với 3.215 đảng viên, cấp ủy viên; tổ chức 438 cuộc giám sát chuyên đề với 2.305 tổ chức đảng. Các ban Đảng cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức 100 lượt kiểm tra, 58 cuộc giám sát tổ chức đảng. UBKT các cấp đã tổ chức 42 cuộc kiểm tra với các tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Qua các cuộc kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đảng, đảng viên thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm, từ đó định hướng các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Điểm, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nà Hang cho biết, thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị, cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra của cấp ủy và UBKT các cấp; chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng cả nhiệm kỳ và hằng năm, thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao thúc đẩy công tác xây dựng đảng tại địa phương phát triển.

Kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo tương xứng, ngang tầm thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Tỉnh ủy được phê duyệt 11 đồng chí, cơ quan UBKT Tỉnh ủy được giao 23 biên chế, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có 72 đồng chí, UBKT cấp ủy cơ sở có 885 đồng chí. Giai đoạn từ 2010 đến nay, toàn tỉnh đã có 96 cán bộ kiểm tra đi học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tại tỉnh cho 183 đồng chí là cấp ủy viên tỉnh, thường trực cấp ủy và UBKT trực thuộc Tỉnh ủy; 2 lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát cho 301 cán bộ là phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn... Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách từ tỉnh đến huyện và tương đương được hưởng các chế độ phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 72 của Bộ Chính trị, cấp ủy và UBKT các cấp sẽ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và UBKT các cấp sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

theo baotuyenquang.com.vn

bình luận

Tuyen Quang
Cổng Thông tin điện tửTỉnh tuyên quang
Giấy phép xuất bản số: 142/GP-TTĐT ngày 19/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban biên tập
Trụ sở: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh, số 219 đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.
Thống kê truy cập
Số người online:
1
Số lượt truy cập tháng:
1
Số lượt truy cập năm:
1
Tổng số truy cập:
1
tuyenquang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang' hoặc 'www.tuyenquang.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.