Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016
01/12/2016 16:07:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bắt đầu Kết thúc Nội dung / Lý do Tên đường dây, thiết bị Phạm vi ảnh hưởng
ĐIỆN LỰC NA HANG
8h0 : 28/11/2016 10h0 : 28/11/2016 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kì trạm cắt 371 vĩnh yên Máy cắt 371 Vĩnh Yên Khu vực Bản Dạ, Đà Vị, Yên Hoa và Thượng Nông :
13h30 : 28/11/2016 15h0 : 28/11/2016 Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kì trạm cắt 371 Gốc Sấu Máy cắt 371 Gốc Sấu Xã Năng Khả và Huyện Lâm Bình :
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
7h30 : 08/12/2016 17h30 : 08/12/2016 Sửa chữa thường xuyên : Phân Xưởng xây lắp thực hiện thay dây dẫn, di chuyển hòm, hộp công tơ. Cắt điện lộ 2 tại tủ phân phối Lộ 2 TBA Đường Phố---TBA 560 Đường phố Tổ Dân phố Quyết Thắng, Quyết Tiến :
7h30 : 07/12/2016 17h0 : 07/12/2016 Sửa chữa thường xuyên : Cắt điện lộ 3 tại tủ phân phối, Cắt ATM Ngân hàng tại TBA Hồ Tiêu Lộ 3 TBA Đường Phố---TBA 560 Đường phố Tổ DP Quyết Tiến, Đăng Châu :
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
7h30 : 10/12/2016 12h0 : 10/12/2016 Khác : Cân đảo pha cáp nguồn hòm hộp công tỏ Bơm xóm 5 Thôn Sông Lô 6, thôn Sông Lô 8 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. :
13h30 : 09/12/2016 16h30 : 09/12/2016 Khác : Cân đảo pha cáp nguồn hộp công tơ. An Tường 1 Sông Lô 3, Hưng Kiều 4, Viên Châu 1 xã An Tường, thành phố Tuyên Quang :
7h30 : 09/12/2016 12h0 : 09/12/2016 Khác : Cân đảo pha cáp nguồn hòm hộp công tơ. Chùa An Vinh Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang. :
7h30 : 07/12/2016 16h0 : 07/12/2016 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện thay hòm hộp công tơ Cầu Lườn 2 Tổ 14, 15, 26 phường Tân Quang, tổ 12, 20, 21 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. :
7h30 : 06/12/2016 16h0 : 06/12/2016 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện thay hòm hộp công tơ Cầu Lườn 2 Tổ 14, 15, 26 phường Tân Quang, tổ 12, 20, 21 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. :
5h0 : 05/12/2016 7h0 : 05/12/2016 Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Cầu Bình Ca lộ 373 E14.1 Xã An Khang, Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang :
7h30 : 05/12/2016 16h0 : 05/12/2016 Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Chỉnh trang lưới điện thay hòm hộp công tơ Cầu Lườn 2 Tổ 14, 15, 26 phường Tân Quang, tổ 12, 20, 21 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. :
ĐIỆN LỰC YÊN SƠN
5h0 : 05/12/2016 7h0 : 05/12/2016 Khác : sửa chữa lưới điện Máy cắt 373 E14.1 Tuyên Quang Xã Thái Bình, Tiến Bộ, Phú Thịnh, Đạo Viện, Công Đa, Kim Quan, Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn :
 
 
Nguồn: pctuyenquang.npc.com.vn
 
  • Số người online: 1451
  • Số lượt truy cập: 47853836
  • Số lượt truy cập tuần: 48828
  • Số lượt truy cập tháng: 88034