Hoàn thành lao lắp 15 phiến dầm cầu Tình Húc
12/09/2019 09:31:16 Xem cỡ chữ: A+ A-
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay đơn vị thi công xây lắp đã thi công xong toàn bộ cọc khoan nhồi của các mố trụ cầu Tình Húc, đồng thời đúc xong 30/43 phiến dầm Super T, hiện đã lao lắp xong 15 phiến dầm

 
Đơn vị thi công lao lắp phiến dầm cầu Tình Húc.
 
Hai đơn vị thi công đã hoàn thành mố M0, M1 và 10 trụ; khối K0 dầm Extradose trên trụ T9, T10; khối K2 dầm Extradose trên trụ T6. Hiện nay, đơn vị xây lắp cũng đã sản xuất và tập kết 20 gối cầu; sản xuất hệ cáp dây căng, neo cáp dầm Extradose. Đồng thời, thi công xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm phần đường dẫn bờ phía Hưng Thành, bệ trụ T2, T8, khối K0 trên đỉnh trụ T3, T4; lắp đặt xe đúc thi công dầm Extradose trên trụ T9, T10.
 Theo TQĐT
  • Số người online: 295
  • Số lượt truy cập: 1814435
  • Số lượt truy cập tuần: 22382
  • Số lượt truy cập tháng: 111323