Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019
09/09/2019 09:43:29 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019. Kế hoạch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 26/8/2019 đến ngày 16/9/2019.


Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu
 Dũng Hương, tổ 29, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Ảnh: Minh Tiến

Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019 nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong công tác bảo đảm ATTP. Đồng thời, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo đó, kế hoạch được thực hiện với các nội dung về các hoạt động tuyên truyền,  tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội đối với công tác ATTP. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu; phát huy tốt vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh cơ sở trong công tác tuyên truyền về bảo đảm ATTP. - Kịp thời thông tin, đăng tải trên các phương tiện truyền thông kết quả thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu. Thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống: Tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt v.v... Trong đó đoàn liên ngành của tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với số lượng lớn, siêu thị, chợ đầu mối, ... đối với các cơ sở vừa và nhỏ do các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện. Tập trung thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng sản phẩm, việc chấp hành quy định về quảng cáo, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc; quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, bao bì thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm.

Về xử lý vi phạm, đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, không r nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm điều kiện ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý các vi phạm, khi cần thiết, đoàn thanh tra, kiểm tra của tuyến trên chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan chức năng của địa phương để xử lý theo quy định.

Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập 01 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ATTP của cấp huyện; việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP.

UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019. Chỉ đạo tuyến xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019 theo phân cấp. Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra ATTP trên địa bàn.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019; Phối hợp với Sở Y tế cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP của tỉnh theo Kế hoạch.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt công tác ATTP; tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm ATTP để có các biện pháp xử lý kịp thời.
PV
 
 
 
 
 
  • Số người online: 900
  • Số lượt truy cập: 7605450
  • Số lượt truy cập tuần: 112823
  • Số lượt truy cập tháng: 484665